พอตเปิดไม่ติด หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สายสูบพบเจอ ต้องทำยังไงบ้าง?

พอตเปิดไม่ติด

บุหรี่ไฟฟ้า หรือ พอตไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สร้างความสุขที่ทุกคนชื่นชอบ เพราะสร้างความสุขได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สร้างความสุขได้ตั้งแต่ที่บ้าน ไปจนถึงสถานบันเทิง และในสถานที่สาธารณะต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้สร้างความสุขได้ในทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ ปีใหม่ วาเลนไทน์ และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพอตไฟฟ้าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบใหม่ที่มีความทันสมัย สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ใช้ได้ แต่อุปกรณ์บางรุ่นก็มักจะมีปัญหา และมีข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น เปิดไม่ติด ดูดไม่ขึ้น ระบบต่างๆ ไม่ทำงาน โดยปัญหาเหล่านี้มาจากหลายปัจจัย ใครอยากรู้ว่ามาจากอะไรบ้าง และจะซ่อมเองได้ไหม ต้องทำอย่างไร ทาง Podoverview ได้รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้แล้ว 

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พอตไฟฟ้าเปิดไม่ติด 

พอตไฟฟ้า เปิดไม่ติด คืออาการความผิดปกติ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยมักจะเกิดขึ้นกับพอตไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่อาการในลักษณะนี้ก็มีเกิดขึ้นกับพอตคุณภาพได้เช่นเดียวกัน โดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พอตไฟฟ้าเปิดไม่ติด มีดังนี้ 

1.แบตเตอรี่หมด 

แบตเตอรี่หมด เป็นสาเหตุใหญ่ๆ ที่ทำให้พอตไฟฟ้าเปิดไม่ติด เพราะแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่มีหน้าที่ในการจ่ายพลังงานให้กับตัวเครื่อง ทำให้ระบบของตัวเครื่องทำงาน และทำให้พอตไฟฟ้าสามารถสร้างควัน และไอขึ้นมาได้ ดังนั้นเมื่อแบตหมด เครื่องจึงเปิดไม่ติดนั่นเอง

2.ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่หลวม 

ในกรณีที่มีการใช้งานพอตไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องจะเริ่มเสื่อมสภาพหนึ่งในนั้นก็คือขั้วสัมผัสแบตเตอรี่ ที่มักจะเกิดการหลวมและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และเมื่อใดที่ขั้วสัมผัสเกิดการหลวมและหลุดออก การเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเครื่องก็จะหยุดลง ส่งผลให้เครื่องเกิดอาการเปิดไม่ติด 

3.ปุ่มเปิดปิดไม่ทำงาน 

พอตไฟฟ้าที่มีปุ่มเปิดปิด มักจะมีอาการเปิดไม่ติดอยู่บ่อยๆ นั่นก็เป็นเพราะปุ่มเปิดปิดอาจไม่ทำงาน เมื่อปุ่มเปิดปิดไม่ทำงาน ตัวเครื่องก็จะเปิดไม่ติด และไฟแสดงสถานะต่างๆ ก็จะไม่แสดงตามไปด้วย 

4.มีน้ำหรือของเหลวในตัวอุปกรณ์ 

น้ำหรือของเหลว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พอตไฟฟ้าแทบทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่น KS lumina จากค่าย Kardinal Stick หรือรุ่นอื่นๆ เกิดอาการเปิดไม่ติด เพราะน้ำอาจไหลเข้าไปในแผงวงจรของตัวเครื่อง จนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และทำให้เครื่องเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

วิธีแก้ไขปัญหาในกรณีที่เปิดเครื่องพอตไฟฟ้าไม่ติด 

แม้ว่าอาการ พอตเปิดไม่ติด จะเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และมักจะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามอาการนี้ยังมีวิธีการแก้ไข โดยวิธีแก้ไขคร่าวๆ มีดังนี้ 

1.ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 

ถ้าพบเจออาการพอตไฟฟ้าเปิดไม่ติด แล้วสงสัยว่าเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่หมด ให้ผู้ใช้นำตัวเครื่องไปชาร์จแบตให้เรียบร้อย โดยชาร์จให้เต็มก่อนที่จะนำมาใช้งาน และเมื่อใช้จนแบตใกล้หมดให้รีบชาร์จไฟทันที 

2.แก้ไขปุ่มเปิดปิด 

ถ้าผู้ใช้รู้วิธีการถอดแก้ไขส่วนประกอบ และรู้วิธีการซ่อมแซมตัวอุปกรณ์ โดยเฉพาะกับปุ่มเปิดปิด ให้ทำการแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ หรือซ่อมแซมขั้วต่อของปุ่มเปิด – ปิด เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วให้ลองเปิดเครื่องใหม่ดูอีกครั้ง 

3.เช็ดทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ 

ในกรณีที่มีความชื้น หรือมีหยดน้ำอยู่ในตัวอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ให้ทำการเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง สำลี หรือคัตตอนบัด เพื่อนำเอาความชื้น และหยดน้ำออกไป เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อระบบการทำงานของตัวเครื่อง อาจจะไปขัดขวางขั้วต่อต่างๆ จนทำให้เครื่องเกิดอาการเปิดไม่ติด 

การดูแลป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา พอตเปิดไม่ติด 

  • ตรวจสอบความผิดปกติของตัวอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ถ้าส่วนประกอบต่างๆ มีการหลวม ให้ยึดหรือขันให้เข้าที่ 
  • ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันคราบสกปรก หรือต้องการเศษฝุ่นที่อาจขัดขวางระบบการทำงานของตัวเครื่อง 
  • เมื่อแบตใกล้หมด ให้ชาร์จแบตใหม่จนเต็ม แล้วค่อยใช้งานเครื่อง ไม่ควรใช้งานเครื่องในระหว่างการชาร์จ และไม่ควรปล่อยให้แบตหมด 
  • จัดเก็บอุปกรณ์ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพกพาไปในสถานที่ต่างๆ หรือพกไปในงานเทศกาล เช่น สงกรานต์ หรือเทศกาลอื่นๆ ให้เก็บไว้ในกระเป๋าหรือถุงที่มิดชิด สามารถป้องกันน้ำหรือความชื้นที่อาจส่งผลเสียต่อตัวเครื่อง 

วิธีการตรวจสอบการทำงานของพอตไฟฟ้า 

ถ้าพอตไฟฟ้าเปิดไม่ติด อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับความชื้นหรือน้ำเข้า ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่องให้ชัดเจน เพราะบางทีสาเหตุที่เครื่องเปิดไม่ติดอาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆ เช่น เกิดจากอาการเสียของฮาร์ดแวร์ โดยในกรณีที่เปิดไม่ติดจากฮาร์ดแวร์ ให้ส่งซ่อม หรือติดต่อตัวแทนขายทันที แต่ถ้าอาการเปิดไม่ติดเกิดจากการชาร์จไฟไม่เข้า ให้ทำการตรวจดูปลั๊กหรือ USB ให้เรียบร้อย และในกรณีที่ใช้งานเครื่องไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะต้องงดใช้งานเครื่อง จากนั้นให้มาอ่านคู่มือ และศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียด 

ควรซื้อพอตไฟฟ้าคุณภาพดี จากที่ไหน? 

สายสูบคนไหนที่ไม่อยากเจอปัญหาพอตไฟฟ้าเปิดไม่ติด ไม่อยากเจอปัญหารั่วซึมของน้ำยา ขอแนะนำให้เข้ามาซื้อพอตไฟฟ้าจากร้าน Podoverview เพราะทางร้านจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น KS lumina, KS Quik, KS kurve และอื่นๆ อีกมากมาย และที่สำคัญทางร้านมีการรับประกันมาตรฐานของสินค้า เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นผ่านการพัฒนา และออกแบบมาอย่างดี จึงไม่มีปัญหาอาการเกิดไม่ติด ที่เกิดจากระบบหรือการทำงานของฮาร์ดแวร์ที่ผิดพลาด นอกจากนี้ทางร้านยังมีการรับประกันสินค้า ตั้งแต่ที่สินค้าถึงมือลูกค้ายาวนานกว่า 3 เดือนเลยทีเดียว

พอตเปิดไม่ติด